Service

ผลิตเครื่องสำอางและเวชสำอาง

บริการผลิตเครื่องสำอางและเวชสำอางครบวงจร ด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลายที่คัดสรร ตามความต้องการ และงบประมาณของลูกค้า

บริการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริการคิดค้นสูตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการของลูกค้า

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ครบวงจร

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ครบวงจร แพคเกจกล่องเครื่องสำอาง โลโก้ สติ๊กเกอร์ และฉลากสินค้า

บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง
บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง บริการจดเครื่องหมายการค้า

ขั้นตอนการผลิต

ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาดำเนินงานและรายละเอียด

ช่องทางการชำระเงิน

การชำระเงิน ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี

 ธนาคารกสิกรไทย สาขานวลจันทร์

ชื่อบัญชี บจก.ฟาร์มา เมดิคอล แอนด์ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป

เลขที่บัญชี 9841001459

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Customer service : 080-454-2422, 095-472-9339, 095-789-6359
Email : pharma.mhcg@gmail.com Line ID : @pmhcg 

เงื่อนไข / สอบถามรายละเอียด

เงื่อนไขอื่น ๆ

  1. ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าโอนเงิน หรือชำระเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย หากเกิดความเสียหาย ทางบริษัทบริษัทขอปฏิเสธความรับผิดชอบในทุก ๆ กรณี
  2. หากเกิดความเสียหายกับสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าแตกเสียหาย ลูกค้าจะต้องแจ้งและส่งสินค้าเพื่อขอเคลมกับทางบริษัทฯ ภายใน 7-14 วัน หากเกินจากระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนแล้ว