รู้หรือไม่ Vitamin C มีหลายชนิด

วิตามินซี หรือ L-Ascorbic acid แอสคอร์บิก หรือ L-Ascorbic acid ชอบอยู่ในสภาวะที่เป็นกรด (pH ต่ำกว่าหรือประมาณ 3.5) ดังนั้น หากเจอสภาวะที่เป็นกลางหรือด่าง แอสคอร์บิกก็จะเปลี่ยนสภาพหรือไม่มีความเสถียร[...]